Biblioteka ATeKa- Adamski

Zastrzeżenia prawne

Księgozbiór prywatny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie wzbronione.
Żadna część tej kolekcji nie może być powielana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie www.
Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
Autor niniejszej strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystywanie zamieszczonych książek
w sposób niezgodny z zasadami "dozwolonego użytku"

zdefiniowanymi w "Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych."
z dnia 4 lutego 1994 r., : Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631:

Art. 23 do Art. 35.


W szczególności:

Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.
Art. 29. 1.Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.
Index & Design Copyright by